Warsztaty: Skuteczna rekrutacja oparta o wartości i kompetencje

rekrutacja 915x300

Profil kompetencyjny kandydata:

 • Czym są kompetencje i jak je wykorzystać do przygotowania efektywnego procesu rekrutacji?
 • Tworzenie profilu kandydata - kogo potrzebujemy? Dopasowanie do zespołu - jakiego członka zespołu potrzebujemy?
 • Angażowanie przedstawicieli firmy w opracowanie aktualnego profilu kompetencyjnego?
 • Dobre praktyki.

Case study: analiza przykładowych profilów kompetencyjnych np. kierownika sprzedaży - nastawienie na rezultat, zarządzanie zespołem, orientacja na klienta, zarządzanie w czasie (opracowanie profilu).

Wywiad behawioralny - kompetencyjny:

 • Wprowadzenie do wykorzystywania wywiadu jako narzędzia rekrutacyjnego.
 • Założenia i zasady przeprowadzania wywiadu.
 • Analiza wywiadu jako narzędzia rekrutacyjnego.
 • Technika „STAR”.
 • Konstrukcja pytań w oparciu o kompetencje i opisy stanowisk - procedura przekładania kompetencji dla danego stanowiska na konkretne zachowania.
 • Jak zbadać potencjał pracownika?
 • Badanie motywacji pracownika do podjęcia pracy.
 • Trening umiejętności prowadzenia rozmów rekrutacyjnych.